český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Odmašťovací rozpouštědlo s rychlým odparem. Odstraňuje všechny nečistoty a mastné částice. Schváleno podle NSF A1. Dielektrický přípravek IEC 50 000 V. Účinná složka 97%, nevznítitelný hnací přírodní plyn 3%. Odnímatelné zařízení DETECT BLUE® je možné sledovat a zjišťovat na základě HACCP BRC8 IFS. Vysoce účinné multifunkční rozpouštědlo. Čistidlo na brzdné systémy. Příprava povrchů. Na náročné odmašťování. Osvědčení NSF. Velmi rychlý odpar. Zaručeně neobsahuje aceton, n-hexan, neobsahuje chlorová rozpouštědla. Odmašťovač ve spreji, odmašťování před natíráním, před lepením, čisticí sprej na brzdy, čistič ve spreji Ibiotec, průmyslový odmašťovač, NSF odmašťovač, rychleschnoucí odmašťovač, rozpouštědla, dielektrické rozpouštědlo. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Čistidlo na brzdné systémy. Čisticí sprej na brzdné systémy. Rozpouštědlo ve spreji. Odmašťovací rozpouštědlo pro potravinářský průmysl. Rozpouštědlo ve spreji bez acetonu. Čistidlo na brzdné systémy neobsahuje n-hexan. Rozpouštědlo s rychlým odparem. Rozpouštědlo pro průmyslovou technickou údržbu. Technické spreje. Průmyslové spreje. Rozpouštědlo pro přípravu povrchu. Rozpouštědlo pro přípravu před lepením. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí
Last update: 2024/07/15 10:02

VYSOCE ÚČINNÉ
MULTIFUNKČNÍ ROZPOUŠTĚDLO

Složení s vysokým rozpouštěcím účinkem k odmašťování, čištění,
dekontaminaci a přípravě povrchů

Odmašťovadlo s osvědčením NSF A1 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Dielektrické rozpouštědle (IEC 50 000 Voltů) k dekontaminaci vlhkým čištěním

Účinný čistič brzdných systémů, manipulačních a zdvihacích řetězů

Zaručeně neobsahuje chlorová rozpouštědla, aromatické látky, ketony a n-hexan

Ultra rychlý odpar během 9 minut při teplotě 20°C (nulové proudění vzduchu)

 

 

 

POPIS

iBiotec Neutralène® V 200 je rozpouštědlo k čištění a přípravě povrchů.
Díky složení se velmi rychle odpařuje a má vysoký KB index (rozpouštěcí schopnost).
Odmašťování ve strojírenství, při odlévání plastů a průmyslové údržbě.
Odstraňování znečištění elektrických zařízení, která nejsou pod napětím.
Čištění inkoustů, lepidel, adheziv a pryskyřic.
Čistič a odstraňovač kotelního kamene na brzdách a obložení.
Příprava povrchů před lepením, natíráním nebo dekorováním.


OBLASTI POUŽITÍ

ODMAŠŤOVÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ A PŘI ODLÉVÁNÍ PLASTŮ
Vynikající rozpouštědlo na oleje, maziva a přípravky dočasné ochrany.
Kompatibilní s většinou plastů a elastomerů i kovů, včetně povrchově upravených a drahých kovů.

ČIŠTĚNÍ INKOUSTŮ V OBORU UMĚLECKÉ GRAFIKY A TISKU
Účinný při odstraňování kapalných nebo mastných inkoustů a sítotiskových barev.
Umožňuje odstranění lesklých vrstev z tiskařských běhounů, praní běhounů a stojanů na inkoust, čištění sítotiskových pláten.


ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEBYTKŮ LEPIDEL NEBO PRYSKYŘIC
Velmi dobře ředí většinu organických látek. Dobře rozpouští lepidla včetně anaerobních v kapalném skupenství, pastózních nebo gelových, UV adheziv, plastových materiálů a nezesíťovaných pryskyřic.

PŘÍPRAVA POVRCHŮ PŘED LEPENÍM A NATÍRÁNÍM
Lze používat k čištění kovových dílů, některých plastových dílů, kompozit, elastomerů. Odstraňuje organické a anorganické nečistoty před ošetřením povrchů. Neobsahuje žádné stabilizátory, což brání problémům s oxidací. Zlepšuje přilnavost.

ČISTIDLO NA BRZDY A SPOJKOVÉ MECHANISMY
Vynikající rozpouštědlo na brzdné kapaliny, motorový olej, zapečený prach a pozůstatky kovů.
Rychlost odpařování je uzpůsobena tak, aby čisticí prostředek pronikl do celého brzdového systému a prach a nečistoty dokonale rozpustil. Po odstranění nezanechává žádný odpad.
Zaručeně bez obsahu ketonu.

ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT Z INSTALOVANÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Výrobek s vysokým indexem čistoty. Výrobek je možné používat k odstraňování nečistot z pevně umístěných elektrických zařízení, která nejsou citlivá na organická rozpouštědla (s průrazným napětím 50 000 Voltů, podle normy IEC 156). Lze jej použít také při odmašťování elektromotorů, nepůsobí na izolační laky.

Montážní a spojovací operace
Strojírenský průmysl
Zpracování kovů

Údržbářské dílny
Přesné strojírenství
Automobilový průmysl a údržba automobilů

Hutnictví
Ošetření povrchů
Letecký průmysl 

 

NÁVOD K POUŽITÍ
Nádobku ze sprejem několikrát protřepejte.
Aplikujte na upravované povrchy dokud organické nebo anorganické nečistoty neodstraníte. V případě nutnosti ručně otřete.
Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.
U plastových materiálů citlivých na organická rozpouštědla předem vyzkoušejte.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální

Kapalina

-

Barva*

  Vizuální

Bezbarvý

-

Zápach

  Čichový vjem

Lehký

-

Měrná hustota při 25 °C

  NF EN ISO 12185

750

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,4110

-

Bod tuhnutí

  ISO 3016

-30

°C

Rozpustnost ve vodě

  -

Částečná

%

Kinematická viskozita při 40°C

  NF EN 3104

1,8

mm²/s

Číslo kyselosti

  EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

  NF EN 14111

n.m

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

0,0

%

Zbytek po odpaření

  NF T 30-084

0,0

%

Tenze páry při 20 °C

  NF EN 13016-1

< 0,1

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

  ASTM D 1133

90

-

Rychlost odpařování

  -

9

min.

Povrchové napětí při 20 °C

  ISO 6295

< 21,4

Dyn/cm

Přeskokové napětí

  NF EN 60156 / IEC 156

50 000

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

  ISO 2160

1a

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

  ISO 2719

23

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

240

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

0,4

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

5,8

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 

Nařízení CLP

 

100

 

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

  NF ISO 6885

0

-

Peroxidové číslo

  NF ISO 3960

0

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

  -

0

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

  Nařízení CLP

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

  GC-MS

0

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

  GC-MS

nm

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

  OCDE 301 A/C

>80 , >80

%

Tenze páry při 20 °C

  -

< 0,1

hPa

Obsah VOC (těkavé organické sloučeniny)

  -

100

%

Obsah síry

  GC MS

0

%

Obsah benzenu

  ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogenů

  GC MS

0

%

Obsah chlorových rozpouštědel

  -

0

 %

Obsah aromatických rozpouštědel

  -

0

 %

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

  Nařízení CLP

0

%

Obsah sloučenin s PRP

  -

0

%

Obsah sloučenin s ODP

  -

0

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

  ISO 14040

nm

kg ekvivalent uhlíku

* n.m: neměřeno nebo neměřitelné

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

 

Sprej 650 ml

 

Odmašťovací rozpouštědlo s rychlým odparem. Odstraňuje všechny nečistoty a mastné částice. Schváleno podle NSF A1. Dielektrický přípravek IEC 50 000 V. Účinná složka 97%, nevznítitelný hnací přírodní plyn 3%. Odnímatelné zařízení DETECT BLUE® je možné sledovat a zjišťovat na základě HACCP BRC8 IFS. Vysoce účinné multifunkční rozpouštědlo. Čistidlo na brzdné systémy. Příprava povrchů. Na náročné odmašťování. Osvědčení NSF. Velmi rychlý odpar. Zaručeně neobsahuje aceton, n-hexan, neobsahuje chlorová rozpouštědla. Odmašťovač ve spreji, odmašťování před natíráním, před lepením, čisticí sprej na brzdy, čistič ve spreji Ibiotec, průmyslový odmašťovač, NSF odmašťovač, rychleschnoucí odmašťovač, rozpouštědla, dielektrické rozpouštědlo. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Čistidlo na brzdné systémy. Čisticí sprej na brzdné systémy. Rozpouštědlo ve spreji. Odmašťovací rozpouštědlo pro potravinářský průmysl. Rozpouštědlo ve spreji bez acetonu. Čistidlo na brzdné systémy neobsahuje n-hexan. Rozpouštědlo s rychlým odparem. Rozpouštědlo pro průmyslovou technickou údržbu. Technické spreje. Průmyslové spreje. Rozpouštědlo pro přípravu povrchu. Rozpouštědlo pro přípravu před lepením. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 


Kanystr 20 l        

Odmašťovací rozpouštědlo s rychlým odparem. Odstraňuje všechny nečistoty a mastné částice. Schváleno podle NSF A1. Dielektrický přípravek IEC 50 000 V. Účinná složka 97%, nevznítitelný hnací přírodní plyn 3%. Odnímatelné zařízení DETECT BLUE® je možné sledovat a zjišťovat na základě HACCP BRC8 IFS. Vysoce účinné multifunkční rozpouštědlo. Čistidlo na brzdné systémy. Příprava povrchů. Na náročné odmašťování. Osvědčení NSF. Velmi rychlý odpar. Zaručeně neobsahuje aceton, n-hexan, neobsahuje chlorová rozpouštědla. Odmašťovač ve spreji, odmašťování před natíráním, před lepením, čisticí sprej na brzdy, čistič ve spreji Ibiotec, průmyslový odmašťovač, NSF odmašťovač, rychleschnoucí odmašťovač, rozpouštědla, dielektrické rozpouštědlo. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Čistidlo na brzdné systémy. Čisticí sprej na brzdné systémy. Rozpouštědlo ve spreji. Odmašťovací rozpouštědlo pro potravinářský průmysl. Rozpouštědlo ve spreji bez acetonu. Čistidlo na brzdné systémy neobsahuje n-hexan. Rozpouštědlo s rychlým odparem. Rozpouštědlo pro průmyslovou technickou údržbu. Technické spreje. Průmyslové spreje. Rozpouštědlo pro přípravu povrchu. Rozpouštědlo pro přípravu před lepením. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí  

 

Výrobek pro zemědělský a potravinářský průmysl

Spadá do přístupu nebo metody HACCP

Analýza rizik, řízení kritických bodů

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategorie NSF:

Čistidlo A1: pro použití v potravinářských výrobních prostorech. Používá se jako všestranný čisticí prostředek na všechny povrchy.
Po použití přípravek opláchněte pitnou vodou.

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE